Onderhoud

Vlamairconditiong biedt met haar eigen service- en installatiedienst altijd de juiste kwaliteit en service.

Naast de wettelijke verplichting voor lekdetecties, verlengt het onderhoud de levensduur van uw apparatuur.

Tijdens het onderhoud geven wij aandacht aan de volgende punten:

  • Controle op juiste werking van de installatie
  • Controle op werking van de aanwezige beveiligingen (indien mogelijk)
  • Visuele controle op beschadigingen, zoals b.v. leidingen en isolatie.
  • Lekdetectie volgens het F-gassenbesluit
  • Controle van de condens afvoeren, Pompjes  e.d.
  • Reinigen van luchtfilter, verdamper en condensor.
  • Controle op aanwezigheid van de verplichte documenten.

Na afloop van het onderhoud, zal per installatie een compleet werkrapport worden afgegeven en het logboek worden bijgewerkt.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nieuwe F-gassen verordening per 1-1-2015

De nieuwe verordening is gebaseerd op GWP (Global Warming Potentiaal) waarde van koudemiddelen.  GWP geeft aan in welke mate het gas meewerkt aan het broeikaseffect ten aanzien van CO2.

Verandering Onderhoud/ lekcontrole interval
In de nieuwe situatie worden de lekcontroles berekend op basis van het CO2-equivalent, i.p.v. het koudemiddel inhoud. Het CO2 equivalent wordt berekend door de GWP waarde van het koudemiddel x het koudemiddel inhoud.
De nieuwe interval van lekcontrole ’s wordt:
– 5-50 ton CO2 equivalent           1x per jaar
– 50-500 ton CO2 equivalent       2x per jaar
->500 ton CO2 equivalent           4x per jaar + automatische lekdetectie verplicht

Bereken uw onderhoud/ lekdichtheidscontrole interval

Uw onderhoud/ lekdichtheidscontrole interval= Koudemiddel inhoud x GWP = Ton CO2 equivalent

Koudemiddel GWP per KG
R-22 1700
R-134a 1430
R-404A 3922
R-407F 1825
R-410A 2088
R-417A 2346
R-422A 3143
R-422D 2729